Kjøle/frys prosjekt:

Coop Extra Sogndal

Coop Extra Sogndal

Høgskulen i Sogn og fjordane

Høgskulen i Sogn og fjordane

Varmepumpe  privat/bedrift

DaikinEmura.jpg

Vi prosjekterer, installerer og vedlikeheld varmepumper frå Daikin i alle storleikar og kan vise til mange leverte anlegg, alt frå private bustader til kjøpesentre.

F-Gass sertifisert

Forskrifta om F-gasser stiller krav til regelmessige lekkasjekontrollar av alle kjøle-, varmepumpe- og luftkondisjoneringsanlegg over ein gitt storleik.

Serviceavtalar

Vi tilbyr serviceavtalar på våre kjøle/frysanlegg, og gjennom ein slik avtale tek vi ansvaret for vedlikehald av dine kjøle/fryseanlegg. 

Me tilbyr 24 timars vakt. Tlf 57 67 11 11

Aktuelt

Jørn Hylland byrja den 2/1-2018

Me har og fått jobben med å levera nytt kjøleanlegg til Joker Gudvangen og joker Kvammen. 

Beggje jobbar i sammarbeid med Kelvin.

 

 

Sertifisering

Du finn oss her