Varmepumpe/aircondition

Vi prosjekterer, installerer og vedlikeheld varmepumper i alle storleikar - frå bustader til store kjøpesentre. Vi tilpassar løysingane til behovet, vi tilbyr luft til luft eller luft til vatn. Energi hentar vi frå sjøvatn, energibrønnar, spillvarme eller uteluft alt etter kva som er mest økonomisk og praktisk i kvart tilfelle.

Vi leverer også varmepumper som kan produsere opp til 80 grader utgåande varmt vatn. Og nyheit frå Daikin,modell synergi. Denne gir ein snitt cop på 4,51 ved -15 grader.

-Sjå også: Daikin varmepumpe til privathus