F-gass sjekk

Forskrifta om F-gasser stiller krav til regelmessige lekkasjekontrollar av alle kjøle-, varmepumpe- og luftkondisjoneringsanlegg over ein gitt storleik. Personell og bedrifter som utfører desse oppgåvene, skal vere sertifisert. Sogn kjøleservice er F-gass sertifisert og mange av våre tilsette er også F-gass-sertifiserte, sjå tilsette.

Vi gjer merksam på at ansvaret for å føreta regelmessige lekkasjetestar påkviler anleggseier.

Krav til anleggseiere iht F-gassforordningen


F-gass sjekk som del av serviceavtalen

Teiknar du serviceavtale på ditt kjøle/fryseanlegg gjer vi F-gass testar som del av serviceavtale. 
Sjå meir om serviceavtale kjøle/fryseanlegg