Norcool

Eit kjølehjørne frå Norcool har ein kapasitet på heile 1161 liter, som tilsvarar storleiken på 4-5 kjøleskap i normal storleik. Kjølehjørnet kan leverast som frittståande modell eller integrert i resten av kjøkenet. 

Les gjerne meir detaljar på Norcool sine nettsider

Thermocold

 

Vi har lang erfaring med levering av kjølerom til heimar i fylket - ta kontakt for meir informasjon.