Vi leverar og tek service på alt av storkjøkkenutstyr.

 http://www.metos.com/metos2.htm er ein av leverandørane våre.