Kjøleanlegg industri

Vi nyttar miljøvennlege kuldemedietyper som CO2 og propan. Vi har god erfaring i å designe anlegget for eit så lågt energibruk som mulig.  Sogn Kjøleservice kan levere total entreprise på eit anlegg, inkludert elektro- og rørleggjararbeid.

Vi prosjekterar, installerer og vedlikeheld anlegg til industrien i alle storleikar og kan vise til prosjekt. 

  • Isvannsanlegg

  • Innfrysingsanlegg

  • Datarom

  • Klimaanlegg

  • Kjøle og fryserom


Kjøleanlegg institusjonar

Vi skreddersyr løysingar i kvart einskild tilfelle. Sogn Kjøleservice leverar kjøleanlegg og varmepumper til institusjonar som:

  • Sjukehus

  • Alders- og sjukeheimer

  • Skular

  • Hotell

  • Kantiner


Kjøleanlegg butikk

Vi prosjekterar, installerer og vedlikeheld anlegg til butikkar i alle storliekar i Sogn og Fjordane og kan vise til svært mange anlegg.

Vi leverer anlegg for isvann, CO2, DX eller andre behov du som kunde måtte ha. Også innanfor denne sektoren legg vi sterk på å tilby anlegg med så lågt energibruk som muleg.

Dersom du som kunde ønskjer totalentreprise på kjøleanlegget, med røyrleggjar- og elektroarbeid, tilbyr vi ofte dette. Vi har samarbeid med fleire firma i regionen/fylket.